Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PRO ROK 2017
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 158/2017
Lektor semináře:
Ing. Josef PODHORSKÝ - Specialista na účetnictví OSS, PO, ÚSC, autor či spoluautor řady odborných publikací, auditor
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Obsah semináře:

Roční účetní závěrka za rok 2017 s důrazem na zaúčtování veškerého majetku (zejména DM) v souladu s jeho inventarizováním a zachycení na příslušné účty ve výkazech ÚZ
 
 Zásady sestavování účetní závěrky v souladu se zákonem o účetnictví (§19 – významnost)
 některá ustanovení vyhlášky č.410/2009 Sb. upravující oblast dlouhodobého majetku s důrazem na      závěrkové operace
 způsob oceňování DM v závěrkových operacích
 druhy majetku odpisované a neodpisovaného
 účetní závěrka stanovená v souladu s vyhl.410/2009 Sb.
 finanční vypořádání transférů v ÚZ
 technické zhodnocení DM (technická a biologická aktualizace)
 charakteristika oprav a udržování včetně zásob a specifického majetku

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály, jejichž součástí je nezávazný vzor vnitřní směrnice.
Cena semináře zahrnuje oběd a nápoj.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2178,00 Kč (1800,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 1800,00 Kč.
Objednat: 
Zpět Zpět