Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
PROBLEMATIKA DODÁVEK TEPLA A TEPLÉ VODY
Lektor semináře:
Ing. Karel BAŠUS - odborný poradce v energetických odvětvích
Ing. Vilibald ZUNT - Teplo-byty-energetika Praha
Objednatmapa
23.03.2018
PLZEŇ - hotel "CENTRAL", náměstí Republiky 33
Objednatmapa
06.04.2018
HRADEC KRÁLOVÉ - Hotel "ALESSANDRIA", třída SNP 2
Objednatmapa
13.04.2018
ÚSTÍ NAD LABEM - hotel "BOHEMIA", Mírové náměstí 6
Objednatmapa
10.05.2018
BRNO - Orea Hotel Voroněž II, Křížkovského 49
Objednatmapa
25.05.2018
OSTRAVA - Hotel "HARMONY CLUB", 28.října 170
Objednatmapa
31.05.2018
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Objednatmapa
14.06.2018
JIHLAVA - hotel "GUSTAV MAHLER", Křížová 4
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

 1. Zákon č. 67/2013 Sb.  o službách
 2. Vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování mezi příjemce služeb
 3. Metodický pokyn MMR k této vyhlášce
 4. Praktické příklady rozúčtování nákladů na teplo
 5. Ceny tepla v roce 2017
 6. Cenové rozhodnutí ERU 2018
 7. Zákon č. 458/2000 Sb. – novelizace energetického zákona
 8. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho novelizace
 9. Prováděcí vyhlášky k těmto zákonům
 10. Registrující přístroje pro dodávku tepla
 11. Vyhláška č. 405/2015 Sb.  – rozdělení nákladů na objekty
 12. Vyhláška č. 70/2016 Sb. – vyúčtování dodávky tepla od   dodavatelů
 13. Diskuze a individuální konzultace s lektory
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.
Cena semináře zahrnuje nápoj a oběd.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  PLZEŇ     HRADEC KRÁLOVÉ     ÚSTÍ NAD LABEM     BRNO     OSTRAVA     PRAHA     JIHLAVA    
Zpět Zpět