Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
PROBLEMATIKA DODÁVEK TEPLA A TEPLÉ VODY
Lektor semináře:
Ing. Karel BAŠUS - odborný poradce v energetických odvětvích
Ing. Vilibald ZUNT - Teplo-byty-energetika Praha
Objednatmapa
28.11.2017
ÚSTÍ NAD LABEM - hotel "BOHEMIA", Mírové náměstí 6
Objednatmapa
08.12.2017
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Objednatmapa
12.12.2017
BRNO - Hotel "SANTON", Přístavní 38
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

 1. Zákon č. 67/2013 Sb.  o službách
 2. Vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování mezi příjemce služeb
 3. Metodický pokyn MMR k této vyhlášce
 4. Praktické příklady rozúčtování nákladů na teplo
 5. Ceny tepla v roce 2017
 6. Cenové rozhodnutí ERU 2018
 7. Zákon č. 458/2000 Sb. – novelizace energetického zákona
 8. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho novelizace
 9. Prováděcí vyhlášky k těmto zákonům
 10. Registrující přístroje pro dodávku tepla
 11. Vyhláška č. 405/2015 Sb.  – rozdělení nákladů na objekty
 12. Vyhláška č. 70/2016 Sb. – vyúčtování dodávky tepla od   dodavatelů
 13. Diskuze a individuální konzultace s lektory
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.
Cena semináře zahrnuje nápoj a oběd.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  ÚSTÍ NAD LABEM     PRAHA     BRNO    
Zpět Zpět