Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
Medicínské právo pro sociální pracovníky
Lektor semináře:
JUDr. Šárka ŠPECIÁNOVÁ - Dětské krizové centrum Praha
Objednatmapa
08.06.2018
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin


Medicínské právo pro sociální pracovníky

Právní úprava medicínského práva - zákon o zdravotnických službách, zákon 
o specifických zdravotnických službách, zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb

instituty medicínského práva
práva pacienta
volba poskytovatele zdravotních služeb
informace o zdravotním stavu
poskytnutí zdravotních služeb se souhlasem pacienta
souhlas zákonného zástupce s poskytnutím zdravotních služeb
souhlas nezl. pacienta a pacienta s omezenou svéprávností s poskytnutím zdravotních služeb
kazuistika – pacient v bezvědomí
zástupný souhlas s poskytnutím zdravotních služeb
dříve vyslovené přání
utajený porod
hospitalizace
poskytnutí neodkladné péče
omezení volného pohybu pacienta
oznamovací povinnost soudu
práva a povinnosti poskytovatele zdravotních služeb
mlčenlivost 
vedení zdravotnické dokumentace
specifické zdravotní služby 
základní pojmy zákona č. 48/1997 Sb.
podmínky umělého přerušení těhotenství
očkování nezl. dětí 
preventivní prohlídky 
klinické hodnocení léčiv za účasti nezl. dětí 
úrazy u nezl. dětí – odhalování případů ohrožených dětí zdravotníky
Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů


Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.
Cena semináře zahrnuje nápoj a oběd.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2299,00 Kč (1900,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 1900,00 Kč.
Objednat:  PRAHA    
Zpět Zpět