Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
Občanské průkazy a cestovní doklady
Aktuální právní úprava, aplikace v praxi, nejčastější problémy 
SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN MVČR : AK/PV - 208/2017
Lektor semináře:
JUDr. ZEMANOVÁ Marie - Ministerstvo vnitra ČR
Objednatmapa
12.06.2018
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

 • Občanské průkazy
  • pojem a druhy občanského průkazu
  • údaje zapisované do občanského průkazu a jejich členění
  • podmínky a postup při vydávání občanského průkazu
   • místo podání; oprávněné osoby k podání
   • místo převzetí; oprávněné osoby k převzetí
  • doba platnosti občanského průkazu
  • skončení platnosti
   • ze zákona
   • na základě rozhodnutí příslušného orgánu
  • potvrzení o občanském průkazu
   • důvody a postup při vydávání
   • doba platnosti
   • vydávající úřady
  • povinnosti občana, jiných fyzických osob, obecních úřadů a Policie ČR
  • přestupky na úseku občanských průkazů, včetně sankcí
  • informační systém evidence občanských průkazů
  • výdej údajů z informačního systému evidence občanských průkazů
   • na základě zákona
   • na základě písemné žádosti
  • informace o nové právní úpravě včetně připravované právní úpravy
 • Cestovní doklady
  • pojem a druhy cestovních dokladů
  • údaje zapisované do cestovních dokladů a jejich členění
  • změny a doplnění údajů do jednotlivých druhů cestovních dokladů
  • podmínky a postup při vydávání jednotlivých druhů cestovných dokladů
   • místo podání; oprávněné osoby k podání
   • místo převzetí; oprávněné osoby k převzetí
  • územní a časová platnost jednotlivých druhů cestovních dokladů
  • skončení platnosti
   • ze zákona
   • na základě rozhodnutí příslušného orgánu
  • odepření vydání a odnětí cestovního dokladu
  • povinnosti občana, jiných fyzických osob, obecních úřadů, zastupitelských úřadů a Policie ČR
  • přestupky a správní delikty na úseku cestovních dokladů, včetně sankcí
  • informační systém evidence cestovních dokladů
  • výdej údajů z informačního systému evidence cestovních dokladů
   • na základě zákona
   • na základě písemné žádosti
  • informace o nové právní úpravě včetně připravované právní úpravy

   
   
   
   

 
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře s akreditací MVČR č. AK/PV - 208/2017
Cena semináře zahrnuje oběd a nápoj.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  PRAHA    
Zpět Zpět