Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
Opravné prostředky v praxi správních orgánů (praktická cvičení)
Lektor semináře:
JUDr. CIGÁNEK Milan - Rada pro veřejný dohled nad auditem
Objednatmapa
24.04.2018
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Anotace:
Výklad semináře je zaměřený na problematické otázky související 
s uplatněním opravných či dozorčích prostředků ve správním řízení 
(odvolání, rozkladu, odporu, přezkumného řízení a obnovy řízení). 
Vybrané instituty budou vysvětleny mj. formou praktických cvičení, která umožní aktivní zapojení účastníků v průběhu semináře. Po jeho
absolvování by účastníci měli znát odlišnosti mezi jednotlivými 
opravnými, resp. dozorčími prostředky a ovládat základní zásady jejich uplatnění v praxi. 

Obsah:
- Odvolací řízení jako projev zásady dvojinstančnosti
- Suspenzivní a devolutivní účinek odvolání
- Náležitosti odvolání
- Blanketní odvolání a postup správního orgánu
- Odvolací lhůty
- Autoremedura v odvolacím řízení
- Rozsah odvolacího přezkumu
- Kvalifikované a pardonovatelné vady
- Varianty rozhodnutí v odvolacím řízení
- Rozklad proti rozhodnutí vydanému ministerstvem nebo jiným ústředním správním úřadem
- Funkční působnost ministra v rozkladovém řízení
- Role rozkladové komise
- Odpor proti příkazu – podmínky a důsledky uplatnění
- Přezkumné řízení pravomocného rozhodnutí
- Kvalifikované a jiné podněty k přezkumnému řízení
- Lhůty k zahájení a rozhodnutí v přezkumném řízení
- Přezkumné řízení a jeho vazby na část čtvrtou, pátou a šestou správního řádu
- Autoremedura v přezkumném řízení
- Výluky z přezkumného řízení a ochrana práv nabytých v dobré víře
- Varianty rozhodnutí v přezkumném řízení
- Zkrácené přezkumné řízení
- Řízení o obnově a řízení obnovené – lhůty, podmínky a důsledky uplatnění

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.
Cena semináře zahrnuje nápoj a oběd.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  PRAHA    
Zpět Zpět