Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
Zákon o kontrole (kontrolní řád) a jeho vazby na správní řád.
Lektor semináře:
JUDr. CIGÁNEK Milan - Rada pro veřejný dohled nad auditem
Objednatmapa
19.06.2018
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Zákon o kontrole (kontrolní řád) a jeho vazby na správní řád

Anotace:
Výklad semináře je zaměřený na postupy dle zákona o kontrole při výkonu kontrolní (dozorčí) činnosti v různých oblastech veřejné správy, způsoby řešení nesoučinnosti a ukládání nápravných, resp. sankčních opatření. Důraz bude kladen na vzájemné propojení kontrolního a správního řádu tak, aby účastníci chápali problematiku ve všech procesních souvislostech a jednali v praxi plně v souladu s požadavky platného práva.

Obsah: 
- Charakteristika dozorové (kontrolní) činnosti a její příklady v právním řádu
- Vazby mezi kontrolním řádem, správním řádem a speciálními (sektorovými) předpisy
- Rozsah působnosti kontrolního řádu
- Kontrolní orgán
- Kontrolovaná a povinná osoba
- Využití expertů
- Zahájení a průběh kontroly
- Práva a povinnosti kontrolorů
- Práva a povinnosti kontrolovaných osob
- Řešení nesoučinnosti při kontrole
- Protokol o kontrole
- Poslední kontrolní úkon
- Kontrolní zjištění
- Námitky a jejich vyřízení
- Nesankční opatření k nápravě
- Návaznost sankčních řízení
- Mlčenlivost, sdílení informací mezi kontrolními orgány
- Vybrané vazby na správní řád


Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.
V ceně semináře je zahrnut nápoj a oběd.
 

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  PRAHA    
Zpět Zpět