Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
DOTAČNÍ TITULY V RÁMCI VEŘEJNÉ PODPORY & SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 
(nové podmínky v roce - 2021)
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 507/2018
Lektor semináře:
Ing. PTÁČEK Petr - Nejvyšší kontrolní úřad
Objednatmapa
12.03.2021
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
26.03.2021
BRNO - Orea Hotel Voroněž I, Křížkovského 49
Objednatmapa
23.04.2021
PLZEŇ - hotel "CENTRAL", náměstí Republiky 33
Objednatmapa
11.05.2021
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Objednatmapa
18.05.2021
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dům kultury METROPOL, Senovážné náměstí 248/2
Objednatmapa
27.05.2021
OSTRAVA - Hotel "HARMONY CLUB", 28.října 170
Objednatmapa
08.06.2021
ÚSTÍ NAD LABEM - hotel "BOHEMIA", Mírové náměstí 6
Objednatmapa
17.06.2021
HRADEC KRÁLOVÉ - Hotel "ALESSANDRIA", třída SNP 2
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Cíle vzdělávacího programu

Seminář bude zaměřen na praktickou aplikaci pravidel pro čerpání dotací z národních i strukturálních fondů EU v rámci veřejné podpory & sociálního bydlení. Seznámíme Vás s právním základem pro veřejnou podporu, definicí a praktickými příklady v nejfrekventovanějších oblastech, kde dochází k financování z veřejných zdrojů s důrazem na přijatá rozhodnutí Evropské komise. Současně budou na semináři představeny podpory malého rozsahu de minimis (500 000 EUR) pro sociální bydlení společně s centrálním registrem a jeho novinkami.

Cílová skupina

Představitelé územních samospráv, pracovníci a představitelé organizačních složek státu, příspěvkových organizací, referenti majetkových odborů, představitelé společností pod kontrolou státu a územních samospráv, zaměstnanci a další osoby odpovědné za regionální rozvoj a podpory podnikatelů, zaměstnanci odpovědní za problematiku Strukturálních fondů, interní auditoři a pracovníci kontroly, podnikatelé, právníci, advokáti, ekonomové, pracovníci co rozhodují o vynakládání veřejných zdrojů, příjemci těchto zdrojů a další zájemci o možnost využití veřejných prostředků vzhledem k pravidlům Evropské unie a zachování efektivní hospodářské soutěže.
 
     Program

Vymezení základních pojmů a vztahů veřejné podpory & sociálního bydlení.
Podpora z veřejných zdrojů a pravidla pro veřejnou podporu. Možné oblasti podpory & sociální bydlení. 
Nová bloková výjimka. Podmínky aplikace, způsoby použití. Význam pro poskytování veřejné podpory.
Prodeje veřejného majetku a pravidla pro veřejnou podporu. Dovolené a zakázané způsoby. Obrana proti spekulativním nabídkám. 
Detailní rozbor jednotlivých definičních znaků včetně demonstrace na některých rozhodnutích institucí EU. 
Financování kultury z veřejných rozpočtů a pravidla pro veřejnou podporu. Rozbor financování kulturních festivalů, divadel, kulturních památek aj. z pohledu pravidel pro veřejnou podporu. Demonstrace na příkladech z Maďarska, Španělska, Polska a Nizozemí. 
Veřejné financování sportu a veřejná podpora. Zaměření na financování bazénů, sportovních areálů, sportovních klubů atd. 
Budování infrastruktury a pravidla pro veřejnou podporu. 
Služby obecného hospodářského zájmu (závazky veřejné služby) a jejich užití & sociální bydlení.
Podpora malého rozsahu (de minimis) & sociální bydlení – 500.tis EUR  
Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis). 
Dotazy, diskuse.
Účastníci obdrží e-osvědčení o absolvování semináře.
Podmínkou pro připojení na webinář je:
1) Vlastnit Google účet (prosíme o napsání e-mailu do poznámky v přihlášce) 
2) Webinář je nutné mít uhrazení den před konáním.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ     BRNO     PLZEŇ     PRAHA     ČESKÉ BUDĚJOVICE     OSTRAVA     ÚSTÍ NAD LABEM     HRADEC KRÁLOVÉ    
Zpět Zpět