Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY OVZDUŠÍ
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 455/2017
Lektor semináře:
Mgr. BEJČKOVÁ Pavla - Ministerstvo životního prostředí ČR
Objednatmapa
20.04.2018
OSTRAVA - Hotel "HARMONY CLUB", 28.října 170
Objednatmapa
31.05.2018
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Přehled platných právních předpisů upravujících ochranu ovzduší v aktuální podobě
Prováděcí předpisy k zákonu o ochraně ovzduší
Imisní limity
Smogové situace
Programy zlepšování kvality ovzduší
Zdroje znečišťování ovzduší
Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší
Sčítání kapacit zdrojů
Přípustná úroveň znečišťování ovzduší (emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu, přípustná tmavost kouře)
Povinnosti „vyjmenovaných“ zdrojů
Povinnosti „nevyjmenovaných“ zdrojů
Ekonomické nástroje - poplatky za znečišťování ovzduší
Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí Ministerstva životního prostředí
Stanoviska, závazná stanoviska a povolení krajských úřadů
Závazná stanoviska obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
Kompetence ČIŽP a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ke kontrole zdrojů znečišťování ovzduší
Nápravná opatření
Kontroly malých spalovacích zdrojů

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.
V ceně je oběd a nápoj pro účastníky.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  OSTRAVA     PRAHA    
Zpět Zpět