Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
Změny zákona o místních poplatcích a daňového řádu
Aktuální informace o novele zákona
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR: AK/PV - 112/2013
Lektor semináře:
JUDr. Zdeňka JIRÁSKOVÁ - Ministerstvo financí vedoucí oddělení MP, lektorka IMS MV ČR
Objednatmapa
01.12.2017
BRNO - Hotel "SANTON", Přístavní 38
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Novinky v místních poplatcích 

Tento seminář je zaměřen na praxi obcí a krajů na úseku zavádění místních poplatků obecně závaznou vyhláškou a na výkon jejich správy. Jedná se o seminář, který je zaměřen především na změny zákona o místních poplatcích a daňového řádu s předpokládanou účinností od 1. dubna 2017.

Seminář určen pro úředníky obecních a krajských úřadů, kteří danou oblast zajišťují a mají zájem získat znalosti  o aktuálních úpravách příslušných zákonů.

  1. Aktuální informace o novele zákona o místních poplatcích
  2. Novela místního poplatku o povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst a místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
  3. Úprava osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  4. Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy a pořádková pokuta
  5. Úprava placení místních poplatků, ohlašovací povinnosti
  6. Vliv novely zákona o místních poplatcích na obsah obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
  7. Aktuální stanoviska k problematice stanovení a placení místních poplatků
  8. Otázky a odpovědi, diskuze. 
SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN AK/PV - 112/2013
Cena semináře zahrnuje písemné materiály, nápoj a oběd.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  BRNO    
Zpět Zpět