Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
MÍSTNÍ POPLATKY
NOVÉ ZPOPLATNĚNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ V ROCE 2021
(novela zákona o místních poplatcích, nový zákon o odpadech a novela daňového řádu účinné od 1.1.2021) 
Lektor semináře:
JUDr. Zdeňka JIRÁSKOVÁ - Ministerstvo financí vedoucí oddělení MP, lektorka IMS MV ČR
Objednatmapa
23.03.2021
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
27.04.2021
WEBINÁŘ - WEBINÁŘ, WEBINÁŘ
Objednatmapa
28.05.2021
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dům kultury METROPOL, Senovážné náměstí 248/2
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Cílem semináře je seznámit úředníky s novými místními poplatky za komunální odpad, které jsou předmětem novely zákona o místních poplatcích s účinností od 1. 1. 2021. Dále jsou předmětem semináře vybraná ustanovení nového zákona o odpadech související s problematikou nové právní úpravy zpoplatnění komunálních odpadů a včetně novely daňového řádu, který je aplikován na správu místních poplatků.

Program:

·         Nové místní poplatky za komunální odpad

o    vymezení pojmů z nového zákona o odpadech ve vztahu k novým místním poplatkům

o    poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem – vymezení konstrukčních prvků poplatku

o    poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – vymezení konstrukčních prvků poplatku, zvláštní úprava vyměření tohoto poplatku

o    základní rozdíly mezi oběma poplatky

o    rozbor přechodných ustanovení z hlediska přechodu obcí na nový způsob zpoplatnění komunálních odpadů

·         Zavedení a správa místních poplatků především s upozorněním na změny daňového řádu účinné od 1.1.2021

o    náležitosti obecně závazné vyhlášky

o    ohlašovací povinnost, lhůty pro její plnění

o    jednotlivá dílčí daňová řízení a postupy v daňovém řízení

o    prominutí místního poplatku při mimořádných událostech

·         Informace odalších právních úpravách zákona o místních poplatcích účinných

od 1.1.2021 – místní poplatek z pobytuSEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN AK/PV - 112/2013
Účastníci obdrží e-osvědčení o absolvování semináře.
Podmínkou pro připojení na webinář je:
1) Vlastnit Google účet (prosíme o napsání e-mailu do poznámky v přihlášce) 
2) Webinář je nutné mít uhrazení den před konáním.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  WEBINÁŘ     WEBINÁŘ     ČESKÉ BUDĚJOVICE    
Zpět Zpět