Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OD A DO Z
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 158/2017
Lektor semináře:
Ing. Josef PODHORSKÝ - Specialista na účetnictví OSS, PO, ÚSC, autor či spoluautor řady odborných publikací, auditor
Objednatmapa
24.11.2017
ÚSTÍ NAD LABEM - hotel "BOHEMIA", Mírové náměstí 6
Objednatmapa
28.11.2017
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Objednatmapa
30.11.2017
BRNO - Hotel "SANTON", Přístavní 38
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Obsah semináře: 

Inventarizace majetku a závazků

od  a do  z

v organizačních složkách státu, územních samosprávných celcích a jimi zřizovaných příspěvkových organizacích v souladu se  zákonem o účetnictví a prováděcí vyhláškou v roce 2017


Seminář je určen účetním a ekonomickým pracovníkům těchto organizací včetně vedoucích pracovníků účetních jednotek, kteří odpovídají za správné provedení inventarizací. Jeho obsahem je výklad zásad provádění inventarizací v souladu s příslušnými právními předpisy se zřetelem na následující okruhy:


 1. Přípravné práce pro inventarizaci majetku a závazků
 2. Vliv právních předpisů platných od 1. 1. 2017
 3. Inventarizace v souladu se zákoníkem práce č.262/2006 Sb. - § 254
 4. Třídění majetku a závazků pro potřeby inventarizace
 5. Řádná a mimořádná inventarizace a její příprava
 6. Povinnosti pro zahájení, průběh a vyhodnocení inventarizace
 7. Vysvětlení pojmů dokladová a fyzická inventarizace
 8. Činnost inventarizační komise a její odborné složení
 9. Inventarizační rozdíly (manko, schodek a přebytek) a jejich zúčtování
 10. Práce s potřebnými doklady (inventurní soupisy, inventarizační zápisy a jejich náležitosti)
 11. Nezávazný vzor inventarizační směrnice
 12. Diskuse a zodpovězení dotazů posluchačů
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.
V ceně je oběd a nápoj pro účastníky.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2178,00 Kč (1800,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 1800,00 Kč.
Objednat:  ÚSTÍ NAD LABEM     PRAHA     BRNO    
Zpět Zpět