Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
HAZARDNÍ HRY A JEJICH REGULACE  
NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR: AK/PV - 693/2016
Lektor semináře:
Mgr. ĎUROVIČOVÁ Petr - Ministerstvo financí ČR, vedoucí oddělení Správní řízení
Mgr. VEDRAL Jiří - Ministerstvo financí ČR, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

  • Obecné představení hazardních her a jejich regulace

Obecně k novinkám nového zákona – provozovatel i z EU, sebeomezující opatření, registrace, internet atd.

Druhy hazardních her

Způsoby provozování hazardních her

Předmět výhry

  • Vydávání a úprava obecně závazných vyhlášek ÚSC

Regulace hazardu na území ÚSC - § 12 a 13

Výklad hlavních zásad regulace hazardu

Výklad metodiky vydané Ministerstvem financí a Ministerstvem vnitra

  • Nová právní úprava zákona o hazardních hrách

Herní prostor

 - Druhy herních prostorů a jejich označení

 - Nové podmínky herních prostorů

 - Sčítání TZ v přechodné době

Povolovací proces Ministerstva financí a ÚSC

          - obecně o provozovateli

          - Základní povolení

           - Povolení k umístění HP

                   - Obecné podmínky

                   - Přílohy žádosti

                             - Osvědčení o provozuschopnosti

                             - Právní tituly

                             - Kamerový systém

                   - Správní poplatky

                   - Doba platnosti

                   - Kauce

                  - Vzor povolení k umístění HP

                  - Oznámení změn skutečností § 101

                  - Změny

                  - Zrušení

                  - Zánik

          - Ohlášení

                  - Náležitosti

                  - Proces schválení nebo zákazu

                  - Vzor rozhodnutí o zákazu

  • Informační systém Ministerstva financí

Nový webový portál určený pro výkon státní správy ÚSC

Praktická video ukázka procesu vydání k povolení k umístění herního prostoru

  • Povinnosti související s předáváním údajů na MF, GFŘ a CS
  • Dozor a správní delikty
  • Diskuze a procvičení na konkrétních případech 
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.
Cena zahrnuje nápoj a oběd pro účastníka.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat: 
Zpět Zpět