Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Aktuální otázky právní úpravy ochrany přírody a krajiny
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR AK/PV - 191/2016
Lektor semináře:
Mgr. Eva MAZANCOVÁ - Ministerstvo životního prostředí
Objednatmapa
01.12.2017
BRNO - Hotel "SANTON", Přístavní 38
Objednatmapa
05.12.2017
ZLÍN - hotel "MOSKVA", Náměstí Práce 2512
Objednatmapa
15.12.2017
PLZEŇ - hotel "CENTRAL", náměstí Republiky 33
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Ochrana přírody a krajiny

„Seminář k aktuálním otázkám právní úpravy ochrany přírody a krajiny“

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcí předpisy
aktuální novelizace – národní parky (zákon č. 123/2017 Sb.)
aktuální novelizace v souvislosti s velkou novelou stavebního zákona (společné řízení) – změny v právní úpravě povolování kácení dřevin, posuzování vlivů na lokality soustavy Natura 2000, výjimek z druhové ochrany a biologického hodnocení
související zákony (vodní zákon, lesní zákon, zákon o myslivosti, stavební zákon)
o instituty obecné ochrany (ÚSES, významné krajinné prvky, krajinný ráz)
o ochrana a kácení dřevin rostoucích mimo les 
o zvláštní ochrana územní a druhová, Natura 2000, 
o omezování vlastnických práv při ochraně přírody, střety veřejných zájmů
o kompetence orgánů ochrany přírody
o vazby mezi zákonem o ochraně přírody a krajiny a souvisejícími právními předpisy (lesní zákon, vodní zákon, zákon o myslivosti, zákon o rybářství, stavební zákon); orgány ochrany přírody jako dotčené orgány v řízeních podle jiných právních předpisů
o speciality správních řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny
o specifika odpovědnosti za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny
o aktuální výklady problematických ustanovení
o judikatura soudů
o nově připravované právní předpisy a metodiky

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.
V ceně semináře je zahrnut oběd a nápoj pro účastníky.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  BRNO     ZLÍN     PLZEŇ    
Zpět Zpět