Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
NÁJEMNÍ PRÁVO PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, NÁJEM BYTU A NEBYTOVÝCH PROSTORŮ
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR - AK/PV - 258/2017
Lektor semináře:
JUDr. Jan WAGNER - Odborný lektor s akreditací MVČR
Objednatmapa
05.12.2019
PRAHA - Hotel "GLOBUS", Gregorova 2115/10
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Nájem ve věci obecně
 • Předmět nájmu (věc nemovitá, nezuživatelná věc movitá, část nemovité věci)
 • Práva a povinnosti pronajímatele
 • Práva a povinnosti nájemce
 • Změna vlastnictví
 • Podnájem
 • Skončení nájmu
Nájem bytu a celého domu
 • Předmět nájmu (byt, dům, družstevní byt)
 • Nájemní smlouva, zakázaná ujednání
 • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce
 • Úpravy a změny předmětu nájmu
 • Nájemné z bytů
 • Úhrada za služby spojené s nájmem (zákon č. 67/2013 Sb.)
 • Společný nájem, podnájem
 • Společné nájemní právo manželů, bydlení po zániku manželství
 • Následky smrti nájemce (přechod nájmu)
 • Skončení nájmu (výpověď nájmu)
 • Služební byt, byt zvláštního určení
Nájem nebytových prostorů
 • Předmět nájmu (prostor sloužící podnikání, prostor sloužící k jiným účelům)
 • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce
 • Převod nájmu
 • Skončení nájmu
Srovnání se některými dalšími pojmy - služebnost, výprosa, výpůjčka, pacht
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.
V ceně je oběd a nápoj pro účastníky.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2420,00 Kč (2000,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 2000,00 Kč.
Objednat:  PRAHA    
Zpět Zpět