Semináře a školení - ORKAM Plzeň, s.r.o. - netkatalog.czSemináře, školení - netkatalog.cz

ORKAM Plzeň s.r.o.

Akreditovaný člen Asociace institucí vzdělávání dospělých
hlavní stránka semináře obchodní podmínky informace e-mailem kontakty
Zpět Zpět
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - Aktuální právní úprava
SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ MVČR: AK/PV - 142/2017
Lektor semináře:
JUDr. Dvořáková Hana - Ministerstvo životního prostředí
Prezence 08:30 hodin
Začátek 9:00 hodin

Program:

Ucelený výklad legislativy v oblasti odpadového hospodářství v aktuálním znění.
 1. Základní právní úprava - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, včetně posledních novelizací 
 2. Prováděcí právní předpisy a jejich novelizace
 3. Definiční pojmy a provedené úpravy
 4. Zařazování nebezpečných odpadů, nebezpečné vlastnosti, značení
 5. Povinnosti při nakládání s odpady - původci, provozovatelé zařízení
 6. Obec a komunální odpad, povinnosti obce jako původce, nakládání s vytříděnými komoditami, povinnosti občanů a poplatky za nakládání s komunálním odpadem
 7. Evidence nakládání s odpady, hlášení o produkci a nakládání s odpady, evidence při přepravě nebezpečných odpadů 
 8. Další evidenční a ohlašovací povinnosti
 9. plán odpadového hospodářství, program předcházejícího vzniku odpadů
 10. Nakládání s vybranými odpady a výrobky - autovraky, elektro, pneu, baterie a akumulátory, atd.
 11. Zpětný odběr výrobků
 12. Působnost orgánů státní správy
 13. Kontrolní činnost orgánů státní správy, ukládání sankcí
 14. Diskuze, zodpovězení dotazů a řešení problémových situací z praxe
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře a písemné materiály.
V ceně semináře je zahrnut nápoj a oběd.

Cena semináře pro jednoho účastníka: 2299,00 Kč (1900,00 Kč bez DPH 21%)
Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 1900,00 Kč.
Objednat: 
Zpět Zpět